rthn042023Одбор за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови расписао је Јавни позив за покретање поступка именовања два члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизије Херцег Нови.

Овлаштени предлагачи за именовање чланова Савјета РТХН су ЈУК “Херцег фест” (један кандидат) и ЈУ “Градска библиотека и читаоница Херцег Нови”.
Како се наводи у Јавном позиву, чланови Савјета бирају се из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности ЈРДС РТХН, а имају пребивалиште у Црној Гори и високу стручну спрему.
Рок за подношење предлога за именовање члана Савјета тече од дана објављивања и траје 45 дана.
Предлози за именовање достављају се Одбору за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови у затвореној коверти преко Службе Скупштине општине Херцег Нови, са назнаком „Предлог за члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизија Херцег Нови Д.О.О.“.
Више о потребној документацији и условима које кандидат за члана Савјета треба да испуни прочитајте у Јавном позиву.