fotoskupstina10072023Одборници Скупштине општине Херцег-Нови једногласно су, са 27 гласова, усвојили одлуку да се Синдикалној организацији Института „Др Симо Милошевић“ исплати 27 500 еура из буџетских резерви Општине Херцег-Нови. На данашњој 14. ванредној сједници локалног парламента донесена су и два закључка која ће бити упућена ка Влади, надлежним министарствима и Фонду за здравствено осигурање.

Предсједник Скупштине општине Иван Отовић појаснио је да је износ од 27 500 еура највише што Општина може издвојити сходно важећем закону и Одлуци о трошењу текуће буџетске резерве.

У циљу помоћи радницима Института, одборници су се одрекли данашње дневнице за сједницу СО која износи по 25 еура, а средства ће бити уплаћена Синдикалној организацији ове здравствене установе.

Одборници су на данашњој ванредној сједници усвојили и два закључка која ће упутити ка надлежним државним установама и органима:

- СО Херцег Нови је донијела одлуку о уплати 27 500 еура из текућих буџетских резреви за помоћ СО Института „Др Симо Милошевић“ и с тим у вези  СОХН апелује на Владу Црне Горе да у најкраћем року, а на захтјева СО Института од 10. 05. 2023. године, уплати помоћ у износу не мањем од 400 000 еура из текуће буџетске резерве државе Црне Горе.

- СО Херцег Нови инсистира да Влада Црне Горе, Министарство финансија и Фонд за здравствено осигурање предузму одговарајуће радње у оквиру својих надлежности, а поводом усвојених закључака на сједници СО ХН од 10.05.2023. године, с нагласком на оне који се тичу уплате аванса и повећања цијена услуга у Институту.

Подсјећамо на закључке донијете на сједници локалног парламента од 10. маја ове године:

- СОХН захтјева од надлежних  органа, Владе Црне Горе и Министарства финансија да у међусобној комуникацији и кроз одговарајуће поступке у надлежним институцијама утврде титулара права својине на земљишту на којем егзистира упис Института са правом коришћења

- СОХН у потпуности подржава  предлог Института “Др Симо Милошевић”, исказан према министарствима финансија и здравља и Фонду здравства, да му се на име аванса за испуњење обавеза Уговора са Фондом за здравствено осигурање исплати  износ од 1.250.000 еура, а у складу са закључцима Одбора за здравство, рад и социјално старање Скупштине Црне Горе од 4. маја 2023. године и у складу са закључцима са тематског састанка Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање, одржаног 8. маја у Подгорици 

- СОХН апелује на Владу Црне Горе да у најкраћем року, не дужем од 15 дана, да сагласност на нацрт Колективног уговора код послодавца, закљученог између Одбора директора, извршног директора и репрезентативне Синдикалне организације Института „Др Симо Милошевић“

- СОХН инсистира да надлежни органи, односно министарства финансија и здравља и Фонд здравства сагледају могућност повећања цијена услуга које Институт пружа корисницима – пацијентима по уговору са Фондом за здравствено осигурање за 40%

- СОХН инсистира и да се Влада Црне Горе и Министарство здравља активно укључе у рјешавање проблема дуга, који Институт има према Југобанци АД у стечају

- С обзиром на то да је текући приватизациони поступак доживио неуспјех, инсистирамо да Влада ЦГ покрене поступак откупа акција од свих мањинских акционара који имају удио у власништву Института “Др Симо Милошевић”.