zgradaohn2022Одбор за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови објавио је Јавни позив за покретање поступка именовања три члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизија Херцег Нови д.о.о.

Овлаштени предлагачи за именовање чланова Савјета РТХН су невладине организације ( 2 кандидата) и ЈУ ,,Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић’’ (1 кандидат)
Како се наводи у Јавном позиву, чланови Савјета бирају се из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности ЈРДС РТХН, а имају пребивалиште у Црној Гори и високу стручну спрему.
Рок за подношење предлога за именовање члана Савјета тече од дана објављивања у једном штампаном медију који излази на територији Црне Горе и траје 45 дана.
Предлози за именовање достављају се Одбору за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови у затвореној коверти преко Службе Скупштине општине Херцег Нови, са назнаком „Предлог за члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизија Херцег Нови Д.О.О.“.
Више о потребној документацији и условима које кандидат за члана Савјета треба да испуни прочитајте у Јавном позиву.