velika sala SOHN025072022Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић, заказао је 17. редовну сједницу СО ХН за сриједу, 27. децембар 2023. године, са почетком у 9.00 часова.

Дневним редом је предвиђена 31 тачка:

1. Предлог Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2024. годину
2. Програм уређења простора са програмом инвестиционих активности и програмом урбане санације Херцег Нови за 2024. годину 
3. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса - објекат привредног развоја - привредног објекта на локацији кп 6084 КО Суторина, Херцег Нови 
4. Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера, службеника и намјештеника у Општини   Херцег Нови 
5. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Херцег Нови
6. Предлог Одлуке о мјесним заједницама 
7. Предлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним огранизацијама
8. Предлог Одлуке о усвајању Правилника о висини награда за освојена спортска одличја на домаћој и међународној сцени 
9. Предлог Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у СТК „Нови” 
10. Предлог Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у ФК „Игало 1929"
11. Предлог Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у ЖКК „Херцег Нови 87”
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на цијене услуга ДОО “Водовод и канализација" Херцег Нови за 2024. годину 
13. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Чистоћа" Херцег Нови (,СИ. лист ЦГ– општински прописи бр. 14/13, 8/15 и 27/17) 
14. Предлог Одлуке о измјенама допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално стамбено Херцег Нови” (,СИ. лист ЦГ- општински прописи" бр. 29/13, 8/15 и 27/17) 
15. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва за водоводну и канализациону изградњу Општине Херцег Нови 
16. Предлог Одлуке о доношењу Плана и програма рада Агенције за изградњу и развој Херцег Новог д.о.о. за 2024. Годину
17. Предлог Одлуке о доношењу Плана и програма рада Агенције за развој и заштиту Орјена ДОО. за 2024. годину 
18. Предлог одлуке о доношењу Плана и програма рада “Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину
19. Предлог Одлуке о доношењу Програма обављања комуналних дјелатности “Водовод и канализација" ДОО Херцег Нови за 2024. годину
20. Предлог Одлуке о доношењу Програма обављања комуналних дјелатности ДОО. “Друштва за 1зградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови” за 2024.годину 
21. Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма обављања комуналних дјелатности за “Комунално стамбено" ДОО Херцег Нови за 2024. годину 
22. Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма обављања комуналних дјелатности за “Чистоћа" ДОО Херцег Нови за 2024. годину
23. Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма обављања комуналних дјелатности са финансијским планом за 2024. годину „Паркинг сервис Херцег Нови" ДОО Херцег Нови 
24. Предлог Одлуке о доношењу Плана и програма рада са финансијским планом за 2024. годину ДОО Спортски центар Игало
25. Предлог Одлуке о доношењу Плана и програма рада са финансијским планом за 2024. годину ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови 
26. Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2025. годину
27. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Херцег Нови за 2024. годину 
28. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2023. годину
29. Предлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Херцег Нови за 2024. годину
30. Избор и именовања
31. Одборничка питања и одговори  

Материјале за сједницу можете преузети на https://hercegnovi.me/index.php/sr/16-skupstina-opstine/127-09-05-2021