SO HN 2023

У Скупштини општине Херцег-Нови је дана 22.04.2024. године одржан Колегијум предсједника Скупштине, којем су присуствовали представници свих одборничких клубова који су заступљени у актуелном сазиву. На Колегијуму се расправљало о тешкој  ситуацији у којој се Институт „Др Симо Милошевић“ Игало налази.

Констатовано је да је Скупштина општине Херцег-Нови на претходним сједницама усвојила низ закључака који су садржали апеле упућене Влади Црне Горе да се активно укључи у рјешавање комплексне ситуације у Институту, али и конкретне предлоге за рјешавање проблема. Формирањем Владине Комисије за рјешавање статуса Института „Др Симо Милошевић“ Игало, реално је било за очекивати да ће Влада у најкраћем року приступити ефикасном рјешавању изазова у овој здравственој установи.

Јасно је да није једноставно доћи до дугорочног рјешења за очување Института и да је то процес који захтијева озбиљан и надасве стручан приступ свих актера који у том процесу учествују. Упркос тој чињеници, недопустиво  је да се до сада није нашао начин за давање краткорочне помоћи којом би се обезбиједила егзистенција запослених, који нијесу примили зараде у посљедња четири мјесеца. И у том периоду је Институт функционисао, запослени су и поред тешке материјалне ситуације савјесно и професионално обављали свој посао и пружали здравствене услуге грађанима Црне Горе, као и пацијентима из свих дјелова свијета.

Међутим, није реално да запослени наставе да функционишу у тим околностима, па је сасвим оправдан штрајк који су најавили за 25.04.2024. године, у случају да им се не исплате 3 од 4 неисплаћене зараде. Треба напоменути да су средства за те зараде на рачуну ФЗОЦГ, дакле већ зарађене, али их је немогуће исплатити због блокаде рачуна Института.  Штрајк би свакако негативно утицао на углед ове здравствене установе, посебно када је ријеч о тржиштима у земљама Европске уније. Због тога се мора учинити све да до њега не дође, посебно сада када је Влада изразила јасан став да се очување Института ни у ком случају не доводи у питање.

У складу са наведеним чињеницама, Колегијум предсједника Скупштине општине Херцег-Нови је једногласно заузео сљедећи став:

„Упућује се апел Влади Црне Горе да због постојања вишег интереса, уплати Синдикалној организацији Института - у виду једнократне помоћи, износ од 1.100.000 (један милион и стотину хиљада) еура, што су средства која се налазе на рачуну Фонда за здравствено осигурање (дуг Фонда према Институту „Др Симо Милошевић“ на име услуга  које Институт пружа корисницима по уговору са Фондом). Тиме би се бар у некој мјери олакшала тешка материјална ситуација запослених, показала би се јасна воља за коначним рјешавањем проблема и био би избјегнут најављени штрајк.

Скупштина општине Херцег-Нови подржава сваки вид институционалне и ванинституционалне борбе запослених, усмјерен ка остваривању њихових права.“

Клуб одборника „Демократска Црна Гора“

Клуб одборника „Новска Листа“

Клуб одборника „НСД, Права Црна Гора – За будућност Херцег-Новог и Боке“

Клуб одборника „ДНП- За будућност Херцег-Новог и Боке“

Клуб одборника „Нови побјеђује“

Клуб одборника „УРА“

Клуб одборника „Досљедно за Херцег-Нови“

Клуб одборника „Европски тим за Херцег-Нови (ДПС - СД)