SjednicaNSL090524Одборници Скупштине општине Херцег Нови усвојили су три закључка на 18. редовној сједници, која је на дневном реду имала тачку: Информација о стању у Туристичкој организацији Херцег Нови.

Усвојени су следећи закључци:
-Скупштина општине Херцег Нови, као оснивач Туристичке организације Херцег Нови, сматра да је директорица стручне службе Туристичке организације Херцег Нови, Миља Виторовић, своју дужност обављала несавјесно и неправилно.
Скупштина општине Херцег Нови захтјева да се у најхитнијем року, а најкасније до 15. маја, сазове сједница Скупштине Туристичке организације Херцег Нови на којој ће се предлогом покренути поступак разрјешења директорице Организације, сходно члану 52, став 2, Статута Туристичке организације Херцег Нови;
-Скупштина општине Херцег Нови подноси иницијативу Скупштини Туристичке организације Херцег Нови и сходно члановима 24 и 52 Статута ТОХН предлаже да хитно разрјеши чланове Извршног одбора Туристичке организације Херцег Нови и покрене поступак разрјешења директорице ТОХН;
-Одборницима квартално достављати детаљан извјештај о раду Туристичке организације на упознавање, са финансијском реализацијом и билансима за предметни период;