sohn 2021Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је трећу редовну сједницу локалног парламента за четвртак, 09.09.2021. године у великој сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

На дневном реду налазе се следеће тачке:

1. Избор и именовања:

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за статут и прописе.

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за буџет, привреду и развој.

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за планирање простора и комунално стамбену дјелатност.

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за друштвене дјелатности.

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу.

- Предлог Рјешења о образовању Одбора за имовиско-правна располагања.

- Предлог Рјешења о образовању Савјета за давање назива насеља, улица и тргова.

- Предлог Рјешења о образовању Савјета за заштиту животне средине.

- Предлог Рјешења о образовању Савјета за права лица са инвалидитетом.

- Предлог Рјешења о образовању Савјета за родну равноправност.

- Предлог Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака.

2. Одборничка питања и одговори.

Материјал за сједницу можете преузети овдје.