najava 5 sjednice15112021Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је пету редовну сједницу локалног парламента за петак, 19.11.2021. године у великој сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

На предложеном дневном реду налазе се следеће тачке:

1. Предлог одлуке о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса-шеталишта у Игалу,на потезу од тржног центра“Галеб“до “Титове виле“

2. Предлог одлуке о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса-спортског објекта-базена на Шкверу

3. Предлог одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-кабловског 10 kV вода од расколишта “Камено“до бетонског затезног стуба

4. Предлог одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-објекта водоводне инфраструктуре-регулације потока Пијавица у Бијелој

5 Предлог одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од опшег интереса –објекта водоводне инфраструктуре-измјештање цјевовода“Станишића Дубрава“

6. Предлог одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-спортских објеката на Жвињама

7. Предлог одлуке о прибављању имовине

8. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенције за газдовање Луком Херцег Нови – градском луком Шквер „Херцег Нови“

9. Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу – Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у општини Херцег Нови (Сл.лист ЦГ – општински прописи бр.25/12)

10. Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Дневни Центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ (Сл.лист ЦГ – општински прописи бр.3/11, 18/14, 44/17 и 13/21)

11.  Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови“ бр 415 од 29.10.2021 године

12.  Информација о стању у области васпитно-образовне дјелатности на крају школске 2020/21 и почетку 2021/22 године

13.  Избор и именовања

14. Одборничка питања и одговори

Предлог дневног реда накнадно је допуњен са предлогом „Одлуке о образовању Савјета за младе Општине Херцег Нови“.

Материјал за сједницу можете преузети овдје.