najava foto050822Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је 9. редовну сједницу локалног парламента за понедјељак 08.08., са почетком у 09 часова у Великој сали Скупштине општине Херцег Нови.

 Предложени дневни ред:
-Предлог Завршног рачуна Буџета Општине Херцег Нови за 2021. годину
-Предлог Одлуке о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
-Предлог Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови
-Предлог Одлуке о подизању спомен-обиљежја давањем назива улицама и путу у Општини Херцег Нови
-Предлог Одлуке о давању сагласности на споразумно рјешавање имовинско-правних односа између Општине Херцег Нови и Жикић Драгице
-Предлог Одлуке о измјени Одлуке о боравишној такси
-Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о Служби комуналне полиције и инспекцијског надзора
-Извјештај о раду ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2021. годину
-Извјештај о раду ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2021.годину
-Извјештај о реазлизацији Програма обављања комуналих дјелатности са билансом стања и успјеха за 2021. годину ДОО „Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре“ Херцег Нови
-Извјештај о реализацији Програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и билансом успјеха за 2021. годину „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови
-Извјештај о раду ДОО „Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови“ Херцег Нови за 2021. годину
-Извјештај о пословању за 2021. годину са финансијским извјештајем ДОО „Комунално стамбено“ Херцег Нови
-Извјештај о раду Агенције за развој и заштиту Орјена Херцег Нови ДОО као управљача Парка природе „Орјен“ за 2021.годину
-Извјештај о раду и пословању ЈУК „Херцег фест“ Херцег Нови за 2021. годину
-Извјештај о раду за 2021. годину ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови
-Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2021. годину ЈУ „Градски музеј Мирко Коменовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови
-Извјештај о раду за 2021. годину ДОО „Спортски центар Игало“ Игало
-Извјештај о раду за 2021. годину Агенција за изградњу и развој Херцег Новог Д.О.О.
-План и програм рада за 2022. годину Агенције за изградњу и развој Херцег Новог Д.О.О.
-Информација о остваривању примарне здравствене заштите на подручју општине Херцег Нови за 2021. годину
-Предлог измјена Плана и програма рада ДОО “Водовод и канализација” Херцег Нови за 2022. годину
-Избор и именовања
-Одборничка питања и одговори
Материјале за сједницу можете преузети овдје .