NSL140922На јучерашњој 9. сједници Скупштине општине Херцег Нови, Милош Коњевић је изабран за потпредсједника Општине Херцег Нови, док је на мјесто секретара локалног парламента изабран Дејан Радонић.

О разрјешењу Весне Самарџић одборници нису гласали јер је претходно поднијела оставку на мјесто потпредсједнице Општине.
Потпредсједник Коњевић је истакао да му је мисија ставити све расположиве општинске ресурсе у службу гађана и убрзати напредак Општине Херцег Нови као туристичког и културног центра.
"Жеља ми је да на одговорним мјестима у структури Општине видимо најбоље људе, да од запослених извучемо максимум и сви радимо као складан тим. Општина мора бити лако доступна свима, побољшаћемо комуникацију са грађанима и бити на располагању да чујемо њихове проблеме и уложимо напоре да их ријешимо. Борићемо се за што јачу и независнију локалну самоуправу, која не смије бити поданик нити талац политичких игара на државном нивоу. На тај задатак позивам све колеге, одборнике и грађане", нагласио је Коњевић.
sjednica140922Одборници су за секретара СОХН изабрали Дејана Радонића, који је поручио да ће се за вријеме трајања мандата трудити да служба Скупштине своје послове обавља одговорно и професионално у складу са Законом, Статутом и Пословником.
"Надам се да ће сарадња између мене као руководиоца и цијеле службе са предсједницима Скупштине, Општине и органима извршне власти, а посебно са одборничким клубовима, као и одборницима поједничано, бити на највећем могућем нивоу, а све у циљу да се омогуће оптимални услови за рад", истакао је Радонић.

Одборници локалног парламента су јуче усвојили и следеће тачке:
-Предлог Завршног рачуна Буџета Општине Херцег Нови за 2021. годину
-Предлог Одлуке о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске ресерве
-Предлог Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови
-Предлог Одлуке о подизању спомен-обиљежја давањем назива улицама и путу у Општини Херцег Нови
-Предлог Одлуке о давању сагласности на споразумно рјешавање имовинско-правних односа између Општине Херцег Нови и Жикић Драгице
-Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о Служби комуналне полиције и инспекцијског надзора
-Извјештај о раду ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2021. годину
-Извјештај о раду ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2021. годину
-Предлог одлуке о измјени плана и програма водовода и канализације за 2022. годину
-Извјештајо раду и пословању ЈУК „Херцег фест“ за 2021. годину
-Извјештај о реазлизацији Програма обављања комуналих дјелатности са билансом стања и успјеха за 2021. годину ДОО „Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре“ Херцег Нови
-Извјештај о реализацији Програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и билансом успјеха за 2021. годину „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови
-Извјештај о раду ДОО „Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови“ Херцег Нови за 2021. годину
-Извјештај о пословању за 2021. годину са финансијским извјештајем ДОО „Комунално стамбено“ Херцег Нови
-Извјештај о раду Агенције за развој и заштиту Орјена Херцег Нови ДОО као управљача Парка природе „Орјен“ за 2021. годину
-Извјештај о раду за 2021. годину ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови
-Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2021. годину ЈУ „Градски музеј Мирко Коменовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови
-Извјештај о раду за 2021. годину ДОО „Спортски центар Игало“ Игало
-Извјештај о раду за 2021. годину Агенција за изградњу и развој Херцег Новог Д.О.О.
-План и програм рада за 2022. годину Агенције за изградњу и развој Херцег Новог Д.О.О.
-Информација о остваривању примарне здравствене заштите на подручју општине Херцег Нови за 2021. годину
Фото: Општина Херцег Нови и Радио Телевизија Херцег Нови