sohn01NSLПредсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је 12. редовну сједницу локалног парламента за сриједу, 08.02.2023. године, са почетком у 9 часова.

Предложени дневни ред:

1. Информација о статус “Вектра Бока” АД
2. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о правима и услугама из социјалне и дјечје заштите(“Службени лист Црне Горе-општински прописи”, бр.21/19)
3. Предлог Одлуке о обиму и врсти допуштених радова на спољним дјеловима стамбене зграде
4. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице 10/0,4 кV, 1x1000 кVа “Шпањола” са уклапањем у ВН и НН мрежу
5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о доношењу Програма привремених објеката на територији Општине Херцег Нови за период од 2019. до 2024. године
6. План и програм рада за 2023.годину доо “ Водовод и канализација” Херцег Нови
7. Сагласност на Одлуку Одбора директора ДОО “Чистоћа” о продаји путем лицитације неупотребљивих основних средстава бр. 50/22 од 23.12.2023.године
8. Избор и именовања
9. Одборничка питања и одговори
Материјале за сједницу можете преузети овдје.