nas01032023aaaaa

Одборници Скупштине општине Херцег-Нови једногласно су дали подршку радницима Института „Др Симо Милошевић“ у борби за своја права и очување ове реномиране медицинско здравствене установе, у оквиру XII редовне сједнице.

ЗАКЉУЧЦИ:

  • Инсистирамо од Министарства финансија, Министарства здравља и Фонда здравства да по хитном поступку измијене важећи уговор између Фонда здравства Црне Горе и Института „Др Симо Милошевић“, на начин што ће се кроз анекс уговора увећати цијена услуга које пружа Институт „Др Симо Милошевић“ пацијентима који су упућени на лијечење и рехабилитацију од стране Фонда здравства Црне Горе, за најмање 40 одсто.
  • Скупштина општине Херцег-Нови инсистира да Министарство финансија, Министарство здравља и Фонда здравства по хитном поступку уплате Институту „Др Симо Милошевић“ аванс у износу од 1.6 милиона еура, на име услуга које ће Институт „Др Симо Милошевић“ пружити корисницима/пацијентима у измијењеном уговору између Института и Фонда здравства, у смислу увећања цијене пружања услуга за 40 одсто.
  • Скупштина општине Херцег-Нови инсисистра да Влада Црне Горе, у најкраћем року, усвоји/да сагласност на Колективни уговор код послодавца, који ће претходно усагласити менаџмент, Одбор директора и репрезентативна синдикална организација Института.
  • Инсисистирамо од Владе Црне Горе и Министарства здравља да се активно укључе у рјешавање проблема дуга који има Институт „Др Симо Милошевић“ према Југобанци А.Д. у стечају.
  • У случају да се до 15. марта 2023. године не испуне захтјеви руководства и синдикалне организације Института „Др Симо Милошевић“, подржаних од стране Скупштине општине Херцег-Нови и локалне самоуправе, биће радикализовани ванинституционални начини борбе за очување Института „Др Симо Милошевић“.

01032023bbbbbОдборници су у више наврата позвали грађане и грађанке Херцег-Новог да у петак, 03. марта својим присуством у што већем броју дају подршку протестном скупу који ће бити одржан у 15 часова, на ГП „Дебели бријег“.