00skupstinaoHNСкупштина општине Херцег Нови инсистира да Влада Црне Горе и заштитник имовинско правних интереса Црне Горе у најкраћем року раскину уговор који је закључен са „Вектра Монтенегро“ АД о продаји већинског пакета акција ХТП Бока, гласи закључак локалног парламента који су представници грађана усвојили једногласно на јучерашњој XII редовној сједници.

Поред овог закључка, одборници су усвојили 5 других упућених Влади Црне Горе поводом стања у Институту “Др Симо Милошевић”, као и следеће тачке дневног реда:
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- трафостанице 10/0,4 кВ, 1x1000 кВа “Шпањола” са уклапањем у ВН и НН мрежу
-Програм уређења простора Општине Херцег Нови за 2023.годину
-Одлука о измјени и допуни Одлуке о доношењу Програма привремених објеката на територији Општине Херцег Нови за период од 2019. до 2024. године
-Предлог Одлуке о обиму и врсти допуштених радова на спољним дјеловима стамбене зграде
-Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о правима и услугама из социјалне и дјечје заштите
-План и програм рада за 2023. годину доо “ Водовод и канализација” Херцег Нови
-Сагласност на Одлуку Одбора директора ДОО “ Чистоћа” о продаји путем лицитације неупотребљивих основних средстава бр. 50/22 од 23.12.2023.године.