Потврда о потреби за радником (образац Е1-овјерен у заводу за запошљавање Црне Горе)

       -Радна књижица

Уговор се уз присуство послодавца закључује лично.
Овјера уговора врши се пред службеником који води поступак чији се потпис овјерава печатом на шалтеру Грађанског бироа - писарнице.
Брисање Уговора о запошљавању из регистра врши се на основу захтјева (захтјев за брисање- 5 еура ) послодавца или радника, зависно од разлога због чега се тражи брисање.
  • Административна такса за уговор- 3 €