Уз  Захтјев је потребно приложити:

1.     Потврда  о регистрацији предузетника.

2.     Доказ о власништву земљишта

3.     Уговор о закупу

4.     Љекарско увјерење

5.     Пореско увјерење

6.     Доказ о незапослености