grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Oglasna tabla - Obavještenja

Poštovani posjetioci,

Obavještavamo Vas da će Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine Herceg Novi, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost i turističke takse za 2019 god., dana 20.12.2019 god.

Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj Sekretarijat vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem  na oglasnoj tabli Opštine Herceg Novi i na internet stranici Opštine Herceg Novi putem linka http://www.hercegnovi.me/rss/2017-03-01-16-55-29/2018-06-08-06-01-24

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 20.12.2019 god.

Uvid u rješenja može se izvršiti u kancelariji  Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode br. 74 svakog radnog dana ( pon.- pet.) u periodu od 08 - 11h.