grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javna rasprava na Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - ribarske luke u Zelenici

  • četvrtak, 09 decembar 2021 13:57

ZGRADAOHN2021Javna rasprava na Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - ribarske luke u Zelenici, u trajanju od 15 dana održaće se počev od 09. decembra, zaključno sa 24. decembrom 2021. godine.

Opširnije...

Produžetak Javne rasprave o Nacrtu DSL Sektor 6 i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

  • utorak, 13 oktobar 2020 13:32

DSL 6Na zahtjev Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi,  Ministarstvo održivog razvoja i turizma  produžilo je trajanje Javne rasprave o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 6“ (Bijela-Rt.Sv.Neđelje) i Nacrtu izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu do 27.10.2020. godine.

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 6“ (Bijela-Rt.Sv.Neđelje) i Nacrtu Izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu

  • utorak, 22 septembar 2020 16:21

zgradaohnIz Ministarstva održivog razvoja i turizma obavještavaju da će se, u periodu od 23.09. do 13.10.2020. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 6“ (Bijela-Rt.Sv.Neđelje) i Nacrtu Izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu.

Opširnije...

Ponovni javni poziv za izbor suinvestitora za izgradnju centra u Igalu

  • srijeda, 19 avgust 2020 14:51

image igalo2020Opština Herceg Novi objavljuje ponovni javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor suinvestitora za izgradnju objekta u zoni mješovite namjene MN u planskoj jedinici 01-7 (Igalo Centar) na lokaciji: urbanistička parcela koja se sastoji od kat.parc. 545/8 k.o.Topla, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi za period do 2030.godine – GUR Igalo (Sl.list CG-op.prop.52/18, 4/19).

Opširnije...

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Herceg Novi: Ponovo moguće podnošenje zahtjeva za legalizaciju

  • petak, 14 avgust 2020 13:51

Herceg Novi MS2020Ponovo je omogućeno podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata na teritoriji Herceg Novog, obavještavaju građane iz opštinskog Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju.

Opširnije...