skupstina HNnsl160523 Odbornici lokalnog parlamenta su tokom prvog nastavka 13. redovne sjednice održanog u ponedeljak, 15. maja, usvojili više izvještaja i predloga odluka, a nastavak sjednice biće poznat naredne sedmice.

Odbornici nisu usvojili Predlog odluke o zasnivanju stvarne službenosti u korist DOO CEDIS radi postavljanja elektro vodova na dijelu katastarske parcele br. 306/5 u K.O. Bijela, dok su bili jednoglasni u davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Opštine Herceg Novi i Petrović Vesne.
Nakon duže rasprave, uz upućivanje više amandmana, sa dnevnog reda je povučen Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Odbornici su usvojili Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama OHN koja između ostalog predviđa više povoljnosti, novu kategorizaciju privremenih objekata kao i uvođenje ekskluzivne zone za korišćenje prostora na javnoj površini gdje će taksa iznositi 1,70€/m².
Usvojen je i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2022. godinu, kao i predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi br. 05-61/23-2 od 24.03.2023. godine
Tokom prvog nastavka 13. redovne sjednice, u ponedeljak su usvojeni i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. „Sportski centar Igalo“, zatim Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu „Komunalno stambeno“ D.O.O. Herceg Novi i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi.
Dnevnim redom 13. redovne sjednice predviđeno je još 14 tačaka, među kojima su:
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. Agencija za razvoj i izgradnju Herceg Novog
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu D.O.O. Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi DOO
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novog
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi
- Izvještaj o radu sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“
- Izvještaj o radu sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“
- Godišnji izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu D.O.O. „Parking servis Herceg Novi“
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu JUK Herceg Fest Herceg Novi
- Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Herceg Novi
- Izbor i imenovanja
- Odbornička pitanja i odgovori