zgradaohn2022Iz Mjesne zajednice Kumbor objavili su javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Kumboru, na kat.parc. 270 KO Kumbor ln.166 površine 389 m2.

zgrada OHN24Mjesna zajednica Baošić raspisala je Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora (ispod tribina plivališta u Baošiću) i lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera (ulaz na plivalište) prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

ZgradaNSL170424Predstavnici Opštine Herceg Novi, Ministarstva rada i socijalnog staranja i organizacije HELP, danas su položili kamen temeljac za izgradnju zgrade u Nemiloj u kojoj će biti šest stanova za raseljena i socijalno ugrožena lica.

zgradaohn2024Javna rasprava na Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje održava se od 11. aprila zaključno sa 25. aprilom 2024. godine, po utvrđenom programu prema kojem je Centralna javna rasparava planirana u utorak, 23. aprila u sali Skupštine opštine Herceg Novi sa početkom u 12.00 časova.

nas08042024

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma – 8. april, na zgradi Opštine Herceg-Novi je istaknuta romska zastava, kao još jedan način da se iskaže poštovanje tradicije Roma i njihove kulture.