Poštovani posjetioci,

Pristup informacijama u posjedu organa vlasti zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.
(član 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama,  "Sl.list RCG", 44/12 od 9.8.2012.)

Vodičima za pristup informacijama koje su u posjedu organa lokalne uprave Opštine Herceg-Novi,  utvrđuju se vrste informacija, kao i javni registri i javne evidencije, postupak za pristup informacijama, troškovi postupka, ovlašćena i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča i druga pitanja od značaja za pristup informacijama iz nadležnosti organa lokalne uprave u skladu sa Zakonom.Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren ili neodobren