Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se svi usvojeni lokalni planski dokumenti (ukoliko se radi o državnim, posebno su naglašeni).
Za preuzimanje planova i grafičkih priloga (svi pojedinačni dokumenti su u elektronskom obliku u formatu .pdf) koji su po količini podataka zahtjevniji (podatak naveden u zagradi), predlažemo da koristite desni klik i izbor Save link as.. ili  Save target as... i otvorite dokumente tek po preuzimanju na svoj računar.
 
Napomena: Kompletnu raspoloživu plansku dokumentaciju koja je u primjeni za područje Opštine Herceg-Novi, možete pogledati na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma, na sledećem linku: http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/lamp/