Stanovništvo prema polu

Ukupno

Muški pol

Ženski pol

30.864

14.990

48,57 %

15.874

51,43 %

Stanovništvo prema tipu naselja

Ukupno

Gradsko

Ostalo

30.864

19.536

63,3 %

11.328

36,7 %

Uporedni broj stanovnika po popisima od 1948. do 2011.

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2003

2011

12.482

13.759

15.157

18.368

23.258

27.073

33.034

30.864

Stanovništvo  prema nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti

Ukupno

Srbi

Crnogorci

Bošnjaci

Albanci

Muslimani

Hrvati

Bosanci

Crnogorci

Srbi

Egipćani

Italijani

Jugosloveni

30.864

15.090

48,89%

10.395

33,68%

74

0,24%

41

0,13%

160

0,52%

662

2,14%

48

0,16%

72

0,23%

28

0,09%

30

0,10%

157
0,51%

Mađari

Makedonci

Muslimani

Crnogorci

Njemci

Romi

Rusi

Slovenci

Srbi

Crnogorci

Ostalo

Regionalna pripadnost

Ne želi da se izjasni

48

0,16%

95

0,31%

1

0,00%

12

0,04%

258

0,84%

118

0,38%

56

0,18%

8

0,32%

146

0,47%

367

1,19%

2.908

9.42%

Stanovništvo prema maternjem jeziku

Ukupno

Srpski

Crnogorski

Bosanski

Albanski

Hrvatski

Crnogorsko

Srpski

Engleski

Hrvatsko

Srpski

Bošnjački

Mađarski

Makedonski

30.864

18.986

61,52%

7.224

23,41%

73

0,24%

67

0,22%

271

0,88%

18

0,06%

19

0,06%

48

0,16%

11

0,04%

39

0,1 %

51

0,17%

Maternji

Njemački

Romski

Rumunski

Ruski

Slovenački

Srpskohrvatski

Srpsko

Crnogorski

Ostalo

Regionalna pripadnost

Ne želi

da se izjasni

158

0,51 %

12

0,04%

182

0,59%

1

0,00%

127

0,41%

21

0,07%

1.178

3,82%

59

0,19%

124

0,40%

63

0,20%

2.132

6.91%

Stanovništvo prema vjeroispovjesti 

Ukupno

Pravoslavna

Katolička

Islamska

Muslimanska

Adventist

Agnostik

Ateista

30.864

26.012

84,28%

1.267

4,11%

325

1,05%

297

0,96%

65

0,21%

52

0,17%

751

2,43%

Budisti

Hrišćani

Jehovini svjedoci

Protestanti

Ostale vjeroispovjesti

Ne želi da se izjasni

11

0,04%

102

0,33%

6

0,02%

12

0,04%

137

0,44%

1.827

5,92%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovništvo prema starosnoj dobi

Ukupno

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

30.864

1.701

5,5 %

1.624

5,3%

1.774

5,7%

1.884

6,1%

1.660

5,4%

2.159

7,0%

2.203

7,1%

2.114

6,8%

2.083

6,7%

2.145

6,9%

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90  i više

Nepoznato

2.136

7,5 %

2487

8,1%

2.157

7,0%

1.209

3,9%

1.381

4,5%

1.039

3,4%

607

2,0%

246

0,8%

68

0,2%

7

0,0%