Zbog nesmetanog i bezbjednog nastavka radova na polaganju vodovodnih cijevi, na lokalnom putu u Mojdežu će privremeno biti izmijenjen režim saobraćaja 13, 14. i 15. aprila, saopštavaju iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti.

Saobraćaj će u nedelju, 14. aprila biti zabranjen na dijelu lokalnog puta od Mirišta do naselja Oblatno na Luštici, opština Herceg Novi, od 6.20 do 7.45 časova.
Kako informišu iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti, saobraćaj je zabranjen radi nesmetanog i bezbjednog održavanja triatlon trke „X-OUT Montenegro“.

U ulici Prve bokeške brigade, na potezu od zgrade starog Doma zdravlja (zgrada Čistoće), do magistralnog puta, sutra (11. april) biće zabranjen saobraćaj od 9.00 do 12.30 časova, saopštavaju iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti.

Odluka o privremenoj zabrani saobraćaja donijeta je kako bi se nesmetano odvijali radovi u sklopu sanacije klizišta u zahvatu Kanli kule.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta ka selu Mojdež, na potezu od skretanja za selo Sušćepan ka Ratiševini, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Zabrana će biti na snazi sutra, 11. aprila 2024. godine.

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti, odluku o zabrani saobraćanja donijeli su radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na polaganju vodovodnih cijevi na lokalnom putu u selu Mojdež.

Mještanima savjetuju da koriste alternativni pravac kroz Tijesni klanac.

zgrada OHNNSLKomisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama poziva zainteresovane nevladine organizacije da dostave predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti radi raspisivanja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava NVO.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta u selu Mojdež, na potezu od skretanja za selo Sušćepan prema Ratiševini, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Radi nesmetanog i bezbjednog održavanja Pete trke karića Karotrc, u okviru 55. Praznika mimoze, u nedelju, 7. aprila će biti privremeno izmijenjen režim saobraćaja na lokalnom putu u Njegoševoj i ulici Partizanski put, informišu iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti.

zgradaohn2022Opština Herceg-Novi objavljuje javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora – bifea u zgradi Opštine Herceg-Novi, katastarski evidentiranog kao poslovni prostor u prvoj etaži podruma, PD 14, površine 72 m2, u objektu br.1 na kat.parc. 1245/2 upisanoj u LN 494 k.o.Topla.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta ka selu Mojdež, na potezu od skretanja za selo Sušćepan ka Ratiševini, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta ka selu Mojdež, na potezu od skretanja za selo Sušćepan ka Ratiševini, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.
Režim izmjene saobraćaja važi od 22.03. do 29.03.2024. Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti mole građane za strpljenje do završetka radova na uklanjanju kamenog nasipa iznad lokalnog puta u selu Mojdež i apeluju na korišćenje alternativnog pravca kroz Tijesni klanac.