Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti.

Odbori Skupštine: 

1. ODBOR ZA STATUT I PROPISE

- Zoran Lazarević, predsjednik
- Milica Kostić, član
- Zoran Lepetić, član
- Marina Vukalović, član
- Vladimir Kosić, član

2. ODBOR ZA BUDžET, PRIVREDU I RAZVOJ

- Nikola Samardžić predsjednik
- Milica Tomašević, član
- Dragana Stanišić, član
- Ilija Bojanić, član
- Borivoj Vuković, član

3. ODBOR ZA PLANIRANjE PROSTORA I KOMUNALNU STAMBENU DJELATNOST

- Nikola Radman, predsjednik
- Slavica Božović, član
- Miloš Konjević, član
- Vladana Kundačina, član
- Slobodan Radović, član

4. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- Stanislava Vučetić, predsjednik
- Marko Lučić, član
- Đuro Cvjetković, član
- Ana Šojić, član
- Predrag Dabović, član

5. ODBOR ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNjU

- Slobodan Radović, predsjednik
- Nikola Vuksanović, član
- Jasmina Konjević, član
- Nenad Sekulić , član
- Maja Popović, član

6. ODBOR ZA IMOVINSKO-PRAVNA RASPOLAGANjA

- Jovan Subotić, predsjednik
- Nikola Vuksanović, član
- Tamara Vujović, član
- Savo Niković, član
- Rajko Komnenić, član

7. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANjE

- Đorđe Vasilevski, predsjednik
- Živko Krunić, član
- Jovan Subotić, član
- Nikola Radman, član
- Jovanka Veljović, član

Savjeti Skupštine:

1. SAVJET ZA DAVANjE NAZIVA NASELjA, ULICA I TRGOVA

- Miroslav Milanović, predsjednik
- Stanislava Vučetić, član
- Savo Marić , član
- Savo Niković, član
- Vladimir Kosić, član

2. SAVJET ZA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

- Milica Tomašević, predsjednica
- Dragana Stanišić , član
- Tamara Vujović, član
- Milan Isaković, član
- Branko Crnogorčević, član

3. SAVJET ZA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM

- Jasmina Konjević, predsjednik
- Slavica Božović, član
- Sanja Radović, član
- Jovica Miljanović, član
- Milica Milović, član

4. SAVJET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

- Milica Milović, predsjednik
- Milica Kostić, član
- Ana Šojić, član
- Katica Kujačić, član
- Maja Popović, član