Raspodjele sredstava  Budžeta Opštine Herceg Novi  nevladinim organizacijama po predlogu Komisije – po prijavama pristiglim na konkurs:


Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 003/24 od 11.01.2024 )

Registar nevladinih organizacija na teritoriji Opštine Herceg Novi  (sajt Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore)

Referenti za odnose sa NVO

tel: 031 321-052, lokal 259