Radno vrijeme Građanskog biroa

Rad sa strankama ostvaruje se preko Građanskog biroa,

od 15.05. do 01.10. tekuće godine radnim danima od 7.30 do 19 časova

od 1.10. tekuće godine do 15.5. sledeće godine radnim danima od 7.30 do 15.00 časova.

Pauza je od 11 do 11.30 časova.

Prijem stranaka u  svim Sekretarijatima i Službama organa lokalne uprave vrši se svakim radnim danom od 8.00 do 11.00 časova.