Sastanak151021nslRukovodioci organa Opštine Herceg Novi sastali su se juče sa predstavnicima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, u cilju osnaživanja međusobne saradnje i unaprijeđenja partnerskog odnosa, što ima za cilj poboljšanje efikasnosti rada organa lokalne uprave.

NasZUP03082017Zaposleni u Opštini Herceg Novi dva dana su učestvovali na seminaru o primjeni novog Zakona o upravnom postupku, koji je u velikoj sali zgrade Opštine organizovala Služba glavnog administratora, u saradnji sa Upravom za kadrove.