Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo dokumenta Opštine Herceg Novi u skladu sa čl. 20  Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 od 16.12.2011, 01/12 od 04.01.2012, 10/14 od 26.02.2014, 25/14 od 12.06.2014).


Plaćanja za period od 26.06.2023.-02.07.2023. godine
Plaćanja za period od 26.06.2023.-02.07.2023.
Plaćanja za period od 19.06.2023.-25.06.2023. godine
Plaćanja za period od 19.06.2023.-25.06.2023.
Izvod iz trezora za period od 19.06.2023.-25.06.2023.
Plaćanja za period od 12.06.2023.-18.06.2023. godine

Plaćanja za period od 05.06.2023.-11.06.2023. godine
Plaćanja za period od 05.06.2023.-11.06.2023.
Socijalne pomoći 05.06.2023.-11.06.2023.
Budžetska rezerva 05.06.2023.- 11.06.2023.
Izvod iz trezora za period od 05.06.2023.- 11.06.2023.


Plaćanja za period od 29.05.2023.-04.06.2023. godine
Plaćanja za period od 29.05.2023.-04.06.2023.
Socijalne pomoći 29.05.2023.-04.06.2023.
Budžetska rezerva 29.05.2023.-04.06.2023.
Izvod iz trezora za period od 29.05.2023.-04.06.2023.


Plaćanja za period od 22.05.2023.-28.05.2023. godine
Plaćanja za period od 22.05.2023.-28.05.2023.
Socijalne pomoći 22.05.2023.-28.05.2023.
Budžetska rezerva 22.05.2023.-28.05.2023.
Izvod iz trezora za period od 22.05.2023.-28.05.2023.


Plaćanja za period od 15.05.2023.-21.05.2023. godine
Plaćanja za period od 15.05.2023.-21.05.2023.
Socijalne pomoći 15.05.2023.-21.05.2023.
Budžetska rezerva 15.05.2023.-21.05.2023.
Izvod iz trezora za period od 15.05.2023.-21.05.2023.


Plaćanja za period od 08.05.2023.-14.05.2023. godine
Plaćanja za period od 08.05.2023.-14.05.2023.
Socijalne pomoći 08.05.2023.-14.05.2023.
Budžetska rezerva 08.05.2023.-14.05.2023.
Izvod iz trezora za period od 08.05.2023.-14.05.2023.


Plaćanja za period od 01.05.2023.-07.05.2023. godine

Plaćanja za period od 24.04.2023.-30.04.2023. godine

Plaćanja za period od 17.04.2023.-23.04.2023. godine
Plaćanja za period od 17.04.2023.-23.04.2023.
Socijalne pomoći 17.04.2023.-23.04.2023.
Budžetska rezerva 17.04.2023.-23.04.2023.
Izvod iz trezora za period od 17.04.2023.-23.04.2023.


Plaćanja za period od 10.04.2023.-16.04.2023. godine
Plaćanja za period od 10.04.2023.-16.04.2023.
Socijalne pomoći 10.04.2023.-16.04.2023.
Budžetska rezerva 10.04.2023.-16.04.2023.
Izvod iz trezora za period od 10.04.2023.-16.04.2023.


Plaćanja za period od 03.04.-09.04.2023. godine
Plaćanja za period od 03.04.-09.04.2023.
Socijalne pomoći 03.04.-09.04.2023.
Budžetska rezerva 03.04.-09.04.2023.
Izvod iz trezora za period od 03.04.-09.04.2023.


Plaćanja za period od 27.03.- 02.04.2023. godine

Plaćanja za period od 27.03.- 02.04.2023.
Socijalne pomoći 27.03.- 02.04.2023.
Budžetska rezerva 27.03.- 02.04.2023.
Izvod iz trezora za period od 27.03.- 02.04.2023.


Plaćanja za period od 20.03.-26.03.2023. godine


Plaćanja za period od 27.02.2023.-05.03.2023. godine


Plaćanja za period od13.02.2023.-19.02.2023. godine
Plaćanja za period od 30.01.2023.-05.02.2023. godine

Plaćanja za period od 23.01.2023.-29.01.2023. godine
Plaćanja za period od 123.01.2023.-29.01.2023.
Socijalne pomoći 23.01.2023.-29.01.2023.
Budžetska rezerva 23.01.2023.-29.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 23.01.2023.-29.01.2023.


Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023. godine

Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023.
Socijalne pomoći 17.01.- 22.01.2023.
Budžetska rezerva 17.01.- 22.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 17.01.- 22.01.2023.