Petar II Petrović Njegoš

.Novi grade sjediš nakraj mora
i valove brojiš niz pučinu,
kako starac na kamen sjedeći
što nabraja svoje brojanice...

Ljuba Nenadović

..I čudim se suncu kako može zaći
kad ljepote ove neće nigdje naći..

Ivo Andrić

Herceg-Novi je grad vječitog zelenila,
sunca
i brojnih skalinada.

Marko Car

Ovdje je vazduh tako blag
i tako mirišljav
i gdje majka priroda čovjeku
tako ljubazno i tako vedro
raskriva svoja božanska njedra.

Miloš Crnjanski

Grad je sav u vrtovima,
koji se dižu u terasama visoko.
Celu zimu tu cvetaju glicinija
i ruža
i zeleni se široka tropska lepeza palme.

Dušan Kostić

Ko god je prilazio Herceg-Novome
odlazio je zaslijepljene duše.
Pjesnicima je bio nadahnuće,
a drugima nezaboravni susret.
Jedno je, zbilja, sigurno:
Što se češće budeš sretao s Herceg-Novim,
sve prisnije ćeš ga i dublje
osjećati...

Zuko Džumhur

(o Hercegu među gradovima)

Ovdje sve živi od sunca,
zbog sunca,
za sunce.
(Zato sam došao i ostao u ovom gradu!)