Rukovoditeljka: Danica Sijerković
zvanje: dipl. ekonomistkinja

tel/fax: 031/323-048

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za unutrašnju reviziju Objavljeno dana 18.01.2022. godine

Povelja Unutrašnje revizije

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2024. godinu

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2023. godinu

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2022. godinu

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2021. godinu

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2020. godinu

Godišnji plan rada Službe za Unutrašnju reviziju za 2019. godinu


Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2023. godinu 

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2022. godinu 

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2021. godinu

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2020. godinu

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2019. godinu

Izvještaj o radu Službe za Unutrašnju reviziju za 2018. godinu


Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 25

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

   - Organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutašnjih revizora, u cilju unapređenja poslovanja;
   - Izradu strateškog i godišnjeg plana rada unutrašnje revizije i planove pojedinačnih revizija i praćenje izvršavanja planova rada unutrašnje revizije;
   - Procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i informacija;
   - Obavljanje unutrašnje revizije kod korisnika sredstava budžeta u Opštini i kod pravnih lica čiji je Opština osnivač, a koje nemaju sopstvenu jedinicu za unutrašnju reviziju;
   - Obavljanje posebne revizije po nalogu predsjednika opštine i revizije korišćenja sredstava Evropske unije;
   - Praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;
   - Davanje savjeta i stručnih mišljenja kod postupaka uvođenja novih sistema i procedura;
   - Izradu izvještaja o obavljenim revizijama i dostavljanju istih predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljana revizija;
   - Izradu izvještaja o radu unutrašnje revizije, koje dostavlja predsjedniku Opštine;
   - Saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Minisarstva finansija i istom dostavlja izvještaje o svom radu;
   - Pružanje konsultantskih usluga menadžmentu;
   - Edukaciju unutrašnjih revizija i izradu i praćenje sprovođenja programa edukacije unutrašnjih revizija u skladu sa međunarodnim standardima;
   - Saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima i eksternom revizijom;
   - Predlaganje i praćenje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima;
   - Druge poslove iz ove oblasti u skladu sa propisima.