Komandir: Zlatko Ćirović

zvanje: Diplomirani inž. zaštite od požara

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi, 11.03.2024. godine

Program rada Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi za nastupajuću 2024.godinu, 26.01.2024. godine

Program rada Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi za nastupajuću 2023.godinu, 24.08.2023. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, 22.02.2023. godine


Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

- Obezbjeđivanje zaštite ljudi i imovine od požara, zemljotresa, ruševina, poplava, zemljanih klizišta, eksplozija, havarija ekoloških i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;
- Organizovanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nepogodnosti i stvara uslove za otklanjanje poslijedica, vrši spašavanje u planinama i jamama, kao i prilikom saobraćajnih nesreća;
- Preuzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, kontrolisanje ispravnosti i servisa aparata i opreme koju posjeduje;
- Vršenje obuke i vježbi za poslove zaštite i spašavanja zaposlenih i zainteresovanih lica;
- Ostvarivanje saradnje sa organima uprave i nevladinim organizacijama, javnim službama i subjektima, koji se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje, službama zaštite i spašavanja na teritoriji CG, kao i drugim službama iz susjednih država;
- Učestvovanje u izradi plana mjera obezbjeđenja i zaštite i pripremanje informacija i stručnih materijala za organe iz oblasti za koje je osnovan;
- Pripremanje izvještaja i informacija za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine i glavnog administratora;
- Slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga
- Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave i uprave, za koje je osnovana kao i tehničke poslove oko održavanja opreme.
Služba zaštite i spašavanja poslove iz svog djelokruga obavlja preko operativne jedinice - Vatrogasne jedinice.