Gbiro11052023Građanski biro u zgradi Opštine će od ponedjeljka, 15. maja raditi do 19 časova.

NasGBMZZelenika

Ispostava Građanskog biroa Opštine Herceg-Novi sjutra počinje sa radom i u Zelenici, u prostorijama Mjesne zajednice. Rad sa strankama će biti obavljan svakog radnog dana od 07:30 do 14:30 časova.

zgradaohn2022

Zbog povećanog obima posla, rad sa strankama na Građanskom birou u zgradi Opštine Herceg-Novi obavlja se od 07.30 do 19 časova. Kako se inače radi o periodu godine kada je uvećan obim posla ponajviše u sektoru ovjere dokumenata, odluka o produženju radnog vremena donesena je ranije nego prošlih godina (od 01. juna).

GBIRO2019Građanski biro u zgradi Opštine će od utorka, 01. juna raditi do 19 sati.  Službenici će sa strankama raditi tri sata duže nego u zimskom dijelu godine, imajući u vidu predstojeći povećan obim posla. Ovaj režim rada Građanskog biroa važiće do 1. oktobra 2021. godine.

zgrada2602Zbog trenutne epidemiološke situacije, a u cilju zaštite zdravlja zaposlenih, telefonska centrala Opštine Herceg Novi će od sjutra, 27. februara raditi skraćeno.