foto studentska2023Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi je na predlog Komisije za utvrđivanje predloga rang liste studenata donio Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2023/2024. godinu za 73 studenta iz Herceg Novog.

SkolaNSL 07122023Služba Glavnog gradskog arhitekte Opštine Herceg Novi izdala je saglasnost na idejno rješenje za rekonstrukciju škole u Srbini.

naslovna06122023

Kombinovani aparat za lasersku, ultrazvučnu i elektro terapiju, kao i aparat za magneto terapiju, sada su dostupni za praktičnu nastavu studentima Primijenjene fizioterapije u Igalu, zahvaljujući saradnji rukovodilaca ovog programa, bivšeg studenta, a sada predstavnika kompanije za nabavku medicinske opreme i Opštine Herceg-Novi.

InformatorNSLU Informatoru za djecu i mlade Opštine Herceg Novi objedinjeni su osnovni podaci o ustanovama, organizacijama, sportskim klubovima i uopšte subjektima u opštini koji organizuju programe i pružaju usluge djeci i mladima.

SkolaNSL211123U prostoru Omladinskog kulturnog centra u Starom gradu proteklog vikenda je počela Škola primijenjene botanike, projekat nevladinog udruženja Novi Val iz Herceg Novog.