Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati plan obuka lokalnih službenika i namještenika.
Svi podaci su predstavljeni u formatu "pdf".

Svi zainteresovani, učešće mogu prijaviti u Službi za upravljanje ljudskim resursima.


Online kurs koji organizuje NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope): Uvod u upravljanje imovinom u oblasti vodnih usluga. Kurs se organizuje na srpskom jeziku, u trajanju od 20. septembra do 7. novembra 2023. godine.


Onlajn kurs Opservatorije za decentralizovanu saradnju: „Lokalizacija održivih ciljeva razvoja: instrumenti za lokalnu transformaciju“

Svjetska organizacija Ujedinjeni gradovi i lokalne samouprave i Provincijski savjet Barselone, posredstvom svoje Opservatorije za decentralizovanu saradnju organizuju peto izdanje onlajn kursa „Lokalizacija održivih ciljeva razvoja: instrumenti za lokalnu transformaciju“.

Kurs se organizuje na španskom, engleskom i francuskom jeziku. Broj učesnika po grupi ograničen je na 35.

Trajanje kursa je predviđeno za period od 2. oktobra do 17. decembra 2023. godine. Tokom kursa biće obrađene sledeće teme:

1.      Uvod u  ciljeve održivog razvoja,

2.      Podizanje svijesti, zastupanje i dijalog za lokalizaciju održivih ciljeva razvoja,

3.      Lokalizacija ciljeva održivog razvoja. Usklađivanje lokalnih i regionalnih razvojnih planova,

4.      Priprema nacionalnog i lokalnih planova osjetljivosti u odnosu na ciljeve održivog razvoja.

Kurs je namijenjen prvenstveno praktičarima i političkim vlastima javnih organizacija koje rade u oblasti međunarodnih odnosa, razvojne saradnje, planiranja javnih politika ili drugim oblastima javnog rada povezanih sa ciljevima Agende 2030.

Rok za prijave je 10. septembar 2023. godine.

Više detalja o kursu kao i o registraciji možete pronaći na linku: https://www.observ-ocd.org/en/e-training/5th-edition-online-course-localizing-sustainable-development-goals-tools-local


Online obuka na temu “Upravljanje otpadom – pravni okvir EU koja će se održati 27 i 28. juna 2023. godine


Kalendar obuka za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja lokalnih službenika i namještenika


Onlajn kurs NALAS-a: Uvod u upravljanje imovinom u vodnom sektoru, početak 2. decembra 2022. godine


Obuke predviđene Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika:

- Mobing, 25. novembar 2022. (uživo)
- Komuniciranje EU integracija, 28. i 29. novembar 2022. (uživo)
- Rodna ravnopravnost, 2. decembar (uživo)
- Zabrana diskriminacije, 15.decembar 2022. (uživo)

Specifični program obuka za unapređenje znanja i vještina u oblasti inspekcijskog i komunalnog nadzora:

- Komunalni nadzor, 06. decembar 2022 (online)
- Inspekcijski nadzor, 14. decembar 2022. (online)
- Prekršajni postupak, 22. decembar 2022. (online)


Obuka na temu “Zakon o upravnom postupku” koja će se održati u Skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi u dva termina i to 03. novembra (četvrtak) i 10. novembra (četvrtak).


Onlajn kurs NALAS-a: Uvod u upravljanje imovinom u vodnom sektoru, početak 3. oktobar 2022. godine


NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), posredstvom svoje e-Akademije, uz podršku RCDN mreže (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti voda i sanitarnih voda) organizuje onlajn kurs o kapitalnim infrastrukturnim investicionim projektima u oblasti voda i sanitarnih voda, april - maj 2022. godine


NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), posredstvom svoje e-Akademije, organizuje onlajn kurs: Forum za socijalni dijalog , april - maj 2022. godine


NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), posredstvom svoje e-Akademije, orgaizuje onlajn kurs o opštinskim finansijama, koji je razvila Svjetska banka, a preveo i prilagodio NALAS. • Godišnji plan obuka za službenike i namještenike u Opštini Herceg Novi za 2022. godinu, 27.01.2022.
 • Obuka "Upravni postupak" će se održati online, dana 16.12.2021. godine, sa početkom u 09.00 časova ( Zoom platforma).
 • Obuka "Rodna ravnopravnost" će se održati online, dana 20.12.2021. godine. sa početkom u 09.00 časova (Zoom platforma).
 • „Dnevni centri, lokalni servisi okrenuti porodici i zajednici“, u trajanju od četiri sedmice. Radni jezik kursa je engleski. Formular (.pdf); Brošura (.pdf) 

  Kurs počinje  29. novembra 2021. godine uvodnim internet seminarom kojim se objašnjava na koji će se način kurs odvijati, predstavalja se tim predavača i daju orjentacione informacije o temi. Tokom trajanja kursa, učesnici će sticati znanja koristeći moderne i interaktivne alatke za on-line učenje, kao što su: studije slučajeva, čitanja, video zapisi, kvizovi, zadaci, forumi za diskusiju, itd. Proces učenja podržava moderator kursa.

  Svake sedmice kursa biće obrađen po jedan modul, i to:

  • modul 1 - Koncept dnevnih centara i njihov uticaj,
  • modul 2 - Ključni zainteresovani subjekti i partneri u pružanju usluga dnevnih centara,
  • modul 3 - Pružanje usluga dnevnih centara,
  • modul 4 - Obezbjeđivanje održivosti usluga dnevnih centara.

  Kursevi su besplatni. Nakon uspješno završenog kursa, polaznici dobijaju sertifikate. 


 • Kalendar obuka za realizaciju Programa obuke iz oblasti komunalnog i inspekcijskog nadzora na lokalnom nivou:

  - 10.11.2021. godine – KOMUNALNI NADZOR

  - 15.11.2021. godine– INSPEKCIJSKI NADZOR NA LOKALNOM NIVOU

  - 13.12.2021. godine – PREKRŠAJNI POSTUPAK

  Kalendar obuka profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora:

  - 29.10.2021. godine i 08.11.2021. godine – Upravljanje rizicima u javnom sektoru i uloga unutrašnje revizije sa osvrtom na identifikovanje IT rizika i rizika od prevare

  - 26.11.2021. godine i 03.12.2021. godine – Osiguranje kvaliteta rada unutrašnje revizije

  Kalendar obuka za realizaciju Programa obuke za upravljanje i unutrašnje kontrole:

  - 08.11.2021. godine – Upravljanje rizicima

  - 29.11.2021. godine– Samoprocjena unutrašnjih kontrola

  - 16.12.2021. godine – Otkrivanje i postupanje po obavještenjima i sumnjama na nepravilnosti


 • Vebinar Akademije "NALAS" o uvodu u rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, 25. oktobar - 22. novembar 2021. godine
 • Kursevi kineskog jezika


 • Kalendar obuka lokalnih službenika i namještenika, oktobar-decembar 2021. godine (.pdf)
 • Online kurs na temu: „Uspostavljanje otpornih gradova: Izrada lokalnih strategija smanjenja rizika od nepogoda i strategija otpornosti na rizike“.

   Na kursu se mogu prijaviti samo zainteresovani lokalnih službenici iz gradova koji su se pridružili inicijativi Uspostavljanje otpornih gradova 2030 (MCR2030). Rok za prijave je 8. septembar.

   Više informacija o kursu, načinu prijave, načinu pristupanja Inicijativi MCR2030, nalazi se na linkove u prilogu:

   https://www.undrr.org/event/undrr-geti-unitar-e-learning-course-making-cities-resilient-developing-local-disaster-risk-1

   https://mcr2030.undrr.org/join

   https://forms.office.com/r/aZcZzdQKqF