NSL07042023Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture poziva stručnu javnost da uzme učešće u okruglim stolovima na kojima će se stručnoj javnosti prezentovati dosadašnji rad na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture.