Poštovani posjetioci,

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi, da će Uprava lokalnih javnih prihoda, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), izvršiti dostavljanje Javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti.
Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave i na internet stranici opštine.
Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena.
Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, kancelarija br. 74.