00sjednica27122022Na 11. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi, odbornici su jednoglasno usvojili budžet Opštine Herceg Novi za 2023. godinu, kojim su utvrđena ukupno planirana primanja u visini od 21.881.000,00 eura.

Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 8.200.000,00 eura ili 37,48% ukupno planiranog Budžeta, a odmah za njim su ustupljeni prihodi iz Države odnosno centralnog trezora u iznosu od 6.310.000,00 eura ili 28,84% ukupnog Budžeta.
“Sredstva po osnovu ustupljenih prihoda iz Budžeta države planirana su, u odnosu na ostvarenje tekuće godine i značajno su povećana u skladu sa zakonskom regulativom. U ukupnom iznosu ovi prihodi iznose 6.310.000,00 eura i to: prihod od poreza na dohodak fizičkih lica 3.550.000,00eura i prihod od poreza na promet nepokretnosti 2.700.000,00 eura kao i ustupljeni prihod od koncesionih naknada za korišćenja prirodnih dobara koji ukupno planiran na 60.000,00. Sledeći prihod po veličini je naknada za izgradnju gradskog građevinskog zemljišta tzv. građevinska dozvola koja je planirana na iznos od 2.600.000,00 eura što iznosi 11,88 % ukupno planiranih prihoda Budžeta. Rashodi operativnog Budžeta planirani su u iznosu od 15.951.000,00 eura, pri čemu značajan dio pripada obavezama iz ranijeg perioda“, navodi se u obrazloženju Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu.
Kao što je istakao predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, budžet je realan i razvojni, te jedan od najvećih u poslednjih desetak godina, a planiran je na nivou ostvarenog tokom 2022. godine, na osnovu Zakona o budžetu i Zakona o lokalnoj samoupravi.