Sistet Bare 696x388У насељу Шиштет-Баре у Игалу, завршен је значајан капитални пројекат изградње канализационе и водоводне мреже чиме је ријешен круцијалан еколошки проблем и обезбијеђени квалитетнији услови живота.

RadoviNSL300524Друга фаза потпуне реконструкције шеталишта Обале Николе Ковачевића у Игалу ушла је у завршницу.

nasKD29042024

Завршено је проширење пута у дијелу Мојдежа, на потезу од скретања за Сушћепан ка Ратишевини. Предстоји изградња потпорних зидова који неће изискивати обуставу саобраћаја, услиједиће асфалтирање, а потом постављање банкине и нове јавне расвјете.

JavnaRasvjeta240424nslПуштена је у рад јавна расвјета у Улици Бродоградитеља у Бијелој чиме је први пут освијетљена дионица у дужини од 400 метара, од центра до потока Пијавица (поред бродоградилишта).

ProstorNSL240424Пут од градског гробља у Савинској дубрави до цркве Светог Саве бетониран је, очишћен и уређен, па је сада олакшан прилаз цркви за све грађане који долазе возилима.