nas31012024

Нова јавна расвјета постављена је у Рибарској и улици која води од куће Радовића до Бијелских добротвора у Бијелој. Ријеч је о још једном сегменту пројекта Општине Херцег-Нови којим се константно поставља нова и побољшава постојећа јавна расвјета.

nas26012024

Фирма „БК Вајс“ почела је претходних дана радове на санацији степеништа Луке Матковића, које спаја улицу Саве Ковачевића и I Бокешке бригаде.

SanacijaNSL250124Пројекти санације пута и изградње потпорног зида у Бјелским Крушевицама, те изградње пјешачке комуникације између Топле и Модре плоче, завршени су претходних дана.

SanacijaDjen220124NSLУ Ђеновићима је започета санација доњег пута, на потезу од Војводића мула до насеља „Sun Village“.

zgradaohn2024Секретаријат за комуналне дјелатности расписао је јавне конкурсе за додјелу линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају на територији општине Херцег Нови и за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица.