grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

 

1. ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
 
- Мирко Џуовић, предсједник
- Борис Сеферовић, члан
- Јован Суботић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Драган Јанковић, члан
- Ранко Коњевић, члан
- Александар Шкобаљ, члан
 
2. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ
 
- Мирко Џуовић, предсједник
- Владана Кундачина, члан
- Симонида Кордић, члан
- Саво Марић, члан
- Драгана Станишић, члан
- Драган Јанковић, члан
- Андрија Радман, члан
 
3. ОДБОР ЗА ТУРИЗАМ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
 
- Никола Самарџић, предсједник
- Милан Бошковић, члан
- Симонида Кордић, члан
- Зинаида Миљковић, члан
- Младне Ивановић, члан
- Боривој Вуковић, члан
 
4. ОДБОР ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ
 
- Живко Крунић, предсједник
- Ђорђе Василевски, члан
- Милан Бошковић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Александар Шкобаљ, члан
- Ранко Коњевић, члан
- Младен Кадић, члан
 
5. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
- Тамара Вујовић, предсједник
- Ђорђе Василевски, члан
- Живко Крунић, члан
- Јован Суботић, члан
- Саша Кулиновић, члан
- Марио Килибарда, члан
- Нада Караџић, члан
- Младен Ивановић, члан
- Татјана Фанфани, члан
 
6. ОДБОР ЗА ПЛАНРИАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
 
- Јован Суботић, предсједник
- Тамара Вујовић, члан
- Ненад Секулић, члан
- Симонида Кордић, члан
- Слободан Радовић, члан
- Славко Вавић, члан
- Татјана Фанфани, члан
 
7. ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 
- Борис Сеферовић, предсједник
- Миладин Видаковић, члан
- Петар Поробић, члан
- Саво Марић, члан
- Зинаида Миљковић, члан
- Маја Бакрач, члан
- Сузана Томановић, члан
 
8. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА
 
- Драгана Станишић, предсједник
- Ненад Секулић, члан
- Миладин Видаковић, члан
- Борис Сеферовић, члан
- Саво Марић, члан
- Младен Кадић, члан
- Невена Кековић, члан