grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавна расправа: ЛСЛ Ситница

Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају да се Нацрт Локалне студије локације "Ситница" и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Ситница" стављају на Јавну расправу која ће трајати мјесец дана, од 14.04.2014. године до 14.05.2014. године.

Елаборат Нацрта Плана и Извјештај о стратешкој процјени биће изложени у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови и просторијама МЗ Крушевице.

Увид у наведена документа биће омогућен у назначеном периоду сваког радног дана од 9 до 11 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови, као и свим радним данима у МЗ Крушевице.

Током трајања јавне расправе грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведене документе, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Крушевице.

Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извјештаја презентоваће наведене документе збору заинтересованих грађана и правних лица дана 10.05.2014. године у 17 часова у просторијама МЗ Крушевице, након чега ће се одржати Јавна дискусије о истом.

Нацрт Плана ЛСЛ Ситница (.pdf, 5,83MB)

Извјештај о СПУ на животну средину (.pdf, 8,81MB)

Графички прилози (.pdf, 6,72MB)

Образац за подношење примједби (.pdf, 143kB)