grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Служба за праћење усаглашености прописа

Руководитељка Службе: Наташа Мусић Поткоњак

звање: дипл. правница

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службe за праћење усаглашености прописа, Објављено дана 02.10.2018. године

Извјештај о раду за 2018. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2019. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Програм рада за 2020. годину Службе за праћење усаглашености прописа

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови  ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 23

Служба за праћење усаглашености прописа врши послове који се односе на:

   - Давање правног мишљења о усклађености прописа које припремају органи локалне управе са законским и подзаконским актима и о њиховој међусобној усклађености;

   - Врши припрему и процјену анализе утицаја одлука и др.пропис (РИА) које доноси Скупштина и Предсједник општине;

   - Давање мишљења на одлуке и друге опште акте које доноси предсједник општине и Скупштина општине;

   - Давање сагласности на нацрте и предлоге општинских прописа;

   - Израду прописа и појединачних аката по налогу предсједника Општине;

   - Координира рад око израде одлука и других прописа и аката из надлежности Општине, уз пружање стручне помоћи при изради;

   - Покретање иницијативе за измјену и допуну општинских прописа;

   - Праћење примјене Статута Општине Херцег Нови;

   - Информисање предсједника општине о усаглашености прописа и општих аката са Уставом и законом и усаглашености са законодавством Европске уније;

   - Предлагање предсједнику општине обустављање од извршења општих аката или појединих њихових одредби које нијесу у сагласности са Статутом и другим актима локалне самоуправе;

   - Иницијативе за оцјену уставности и законитости општих аката јавних предузећа и служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;

   - Обавјештавање органа о пропустима код припреме нормативних аката;

   - Обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текса нацрта, односно предлога одлука и других правних аката;

   - Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Службе;

   - Припрему информација, анализа и обављање других послова из свог дјелокруга.