grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Секретаријат за локалну самоуправу

в.д. Секретар: Бајчета Жељко

звање:

тел: 031//324-849

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу, Објављено дана 25.10.2018. године

Правилник o измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу, Објављено дана 23.01.2019. године

 
 

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за локалну самоуправу

Пословник о раду Комисије за утврђивање једнократне помоћи за породична домаћинства без прихода ради превазилажења последица епидемије заразних болести Covid-19, 14.05.2020

Локални акциони план у области инвалидности Општине Херцег Нови, 12.04.2021

Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга у ЈУ ''Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови'', 15.12.2021.

Одлука о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу, 22.12.2021.

 


Матична служба

 Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018)

Члан 12

Секретаријат за локалну самоуправу врши послове управе који се односе на:

   - Праћење и унапријеђивање локалне самоуправе;

   - Израду прописа који се односе на систем локалне самоуправе, израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница, вођење регистара мјесних заједница, усклађивање и усмјеравање мјесних заједница у вршењу послова од непосредног и заједничког интереса за грађане, организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице;

   - Уређење односа и примјену прописа из области социјалне и дјечије заштите, обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима, вођење евиденције о лицима која су у стању социјалне потребе, одлучује о остваривању права на једнократне новчане помоћи лицима у стању социјалне потребе која имају пребивалиште у Општини Херцег Нови, обезбјеђивање поклон пакетића за новорођенчад и друге видове накнаде дјеци које пропише Општина,

   - Израду прописа у области социјалне и дјечије заштите, спровођење прописа из области социјалне и дјечије заштите, рјешавање о остваривању права из области социјалне и дјечије заштите, заштите старих и лица са инвалидитетом, контролу намјенског коришћења једнократне новчане помоћи и помоћи у кући, превенцију и сузбијање болести зависности, рјешавање у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, предузимање мјера за рјешавање питања расељених и интерно расељених лица са надлежним државим органима;

   - Припрему информативних и других стручних материјала за Предсједника општине и Скупштину општине, стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука из дјелокруга рада Секретаријата;

   - Вршење послова управног надзора, давање мишљења и припрему сагласности на Статут, Програм рада и правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних мјеста установама из области социјалне и дјечије заштите (ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју);

   - Поступак закључења брака, матични регистар књиге вјенчаних, издавање електронских и јавних исправа;

   - Израду прописа о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника, израду прописа који се односе на печате;

   - Рјешавање у поступку по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата,

   - Припрему извјештаја и информација о стању у области као и припирему других материјала за скупштину, предсједника општине и главног администратора;

   - Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.