grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Служба за инспекцијске послове

Начелница: Марија Бошковић

звање: Спец. Сци. правних наука

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за инспекцијске послове, Објављено дана 21.10.2021. године


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 19а

Служба за инспекцијске послове обавља следеће послове:

-    Прати и примјењује прописе у области инспекцијског надзора  у областима у којима врши инспекцијски надзор као што су: Јавна чистоћа, превоз и депоновање комуналног и другог отпада, изградња и коришћења депонија, управљање водама, јавног водоснабдијевања, прикупљање, прочишћавање и испуштање отпадних вода, прикупљање и испуштање атмосферских вода, изградња и реконструкција пијаца, гробља, паркова и других јавних површина, јавних расвјета, општинских и некатегорисаних путева у општој употреби, саобраћајне сигнализације, сахрањивања, превоза за путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси превоза, превоза терета у случају кад је превозник физичко лице, превоза за сопствене потребе и ванредног превоза, постављање помоћних и монтажних објеката привременог карактера, становање и одржавање стамбених зграда и држање кућних љубимаца, збринавање напуштених и изгубљених кућних љубимаца, заштита од буке у животној средини, туризма и угоститељства, заштите потрошача;
-    инспекцијске послове у обављању повјерених послова државне управе у области управе полиције који се односе на премјештање возила;
-    надзор послова којим се обезбјеђује заштита становника од заразних болести у складу са законом;
-     употреба симбола општине, контрола радног времена, услуга изнајмљивања возила, употреба електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељском објекту, контрола одобрења за обављање угоститељске дјелатности за камп са највише 15 смјештајних јединица и катеринг објекте, радно вријеме угоститељских и других објеката, инсталирање лимитатора јачине звука на уређаје преко којих се емитује музика, обезбјеђење уређаја и опреме за одвођење дима, паре и непријатних мириса, обезбјеђење услова за кретање лица са инвалидитетом у објектима за које одобрење за обављање дјелатности издаје надлежни орган локалне управе;
-    Инспекцијске послове у обављању повјерених послова ;
-    Израђује и спроводи програм рада Службе и друга планска акта из дјелокруга рада;
-    Поступа по иницијативама грађана из дјелокруга рада;
-    Припрема прописе из дјелокруга надлежности;
-    доноси решења о преузимању инспекцијских послова из дјелокруга рада,
-    обавља послове Цалл центра Општине Херцег Нови - систем 48;
-    Спроводи управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга рада и друге управне поступке у складу са Законом;
-    Припрема извјештај о раду и друге материјале за Скупштину и Предсједника општине из дјелокруга рада,
-    Припрема извјештаје за главног администратора  о рјешавању управних ствари из своје надлежности,
-    Обезбјеђује принцип транспарентности објављивањем прописаних аката из своје надлежности,
-    Врши и друге послове из своје дјелатности у складу са Законом и другим прописима.