Поштовани посјетиоци,

на овој  страници налазе се Одлуке које су  усвојили одборници  Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, Одлуке су груписане хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене. Све Одлуке су у  pdf формату са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем.

6. редовна сједница од 26.12.2012. године

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 02/13 од  11.01.2013.)


 5. редовна сједница од 22.11.2012. године

 
( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/12 од  07.12.2012.)

 
4. редовна сједница од 14.09.2012. године
 

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/10 од  01.10.2012.)


 3. редовна сједница од 17.07.2012. године

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/12 од 06.08.2012.)


2. редовна сједница од 20.06.2012. године

( Одлукa je објављенa у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 20/12 од 29.06.2012.)


 1. конститутивна сједница од 07.05.2012. године новог сазива Скупштине

( Одлукa je објављенa у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/12 од 24.05.2012.)


 28. редовна сједница од 21.02.2012. године

( Одлуке су објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/12 од 02.03.2012.)


 7. ванредна сједница од 08.02.2012. године

( Одлукa je објављенa у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 06/12 од 21.02.2012.)