Поштовани посјетиоци,

за преузимање користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите акт  по преузимању на свој рачунар. Са лијевим кликом отварате акт у новом прозору.

 1. Статут Општине Херцег Нови
  1. Одлука о измјени и допуни Статута Општине Херцег Нови
 2. Пословник Скупштине општине Херцег Нови
 3. Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови
  1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови
 4. Одлука о додјели награда Општине Херцег Нови
 5. Одлука о локалним административним таксама
 6. Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
 7. Одлука о употреби симбола Општине Херцег Нови
 8. Одлуку о висини боравишне таксе
 9. Одлуку о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег Нови
 10. Одлука о радном времену
 11. Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
 12. Одлука о начину и роковима плаћања туристичке таксе
 13. Одлука о порезу на непокретности Општине Херцег Нови
 14. Одлука о комуналном реду
 15. Одлука о оснивању склоништа за заштиту напуштених и изгубљених паса
 16. Одлука о  кућном реду у стамбеним зградама
 17. Одлука о стипендирању студената послије завршене прве године студија
 18. Одлука о условима и критеријумима за откуп изграђеног грађевинског земљишта
 19. Одлука о измјени и допуни Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови

Поштовани посјетиоци,

на наредним страницама налазе се Одлуке које су  усвојили одборници Скупштине општине Херцег Нови. Ради прегледности, Одлуке су груписане по годинама и по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене. Све Одлуке су са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу  и његовим бројем.

Одлуке донешене на сједницама Скупштине општине Херцег Нови :

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.


Одлуке на сједници Скупштине 07.04.2022. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 21.01.2022. (.pdf)

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.


Одлуке на сједницама Скупштине (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 26.04.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 07.06.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 09.06.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 09.09.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 22.09.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 26.11.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 27.12.2021. (.zip)

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.


Одлуке донешене на 12. редовној сједници одржаној 28.01.2020. године (.rar)

Одлуке донешене на 13. редовној сједници одржаној 02.07.2020. године (.rar)

Одлуке донешене на 14. редовној сједници одржаној 02.10.2020. године (.rar)

Одлуке донешене на 15. редовној сједници одржаној 23.12.2020.године (.rar)

Поткатегорије