Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

18. редовна сједница заказана за 9.9.2014. године

 • Одлука о скраћењу мандата одборника у Скупштини општине Херцег-Нови
 • Рјешење о именовању Општинске изборне комисије Херцег-Нови у сталном саставу
 • Одлука о утврђивању броју одборника који се бирају у Скупштину општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/14 од 17.09.2014)

17. редовна сједница заказана за 17.04.2014. године са засједањем од 10.06.2014. године

 • Закључак о престанку мандата Предсједника ОпштинеХерцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 18/14 од 20.06.2014)

16. редовна сједница од 11.03.2014. године

 • Одлука о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине бр. 01-1-48/14-1 од 20.01.2014.год.
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе “Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју”
 • Одлука о учешћу Општине Херцег Нови у имплементацији Националног стамбеног пројекта у оквиру Регионалног стамбеног програма Сарајевског процеса
 • Одлука о продужењу примјене планске документације
 • Одлука о продаји катастарске парцеле 2577/2 к.о.Топла ради комплетирања урбанистичке парцеле
 • Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе културе “Херцег Фест” Херцег Нови
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
 • Одлука о именовању чланова Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизије Херцег-Нови Д.О.О
 • Одлука о именовању члана Одбора директора "Vodacom"

 (Службени лист Црне Горе-Општински прописи, број 8/2014 од 24.03.2014. године)

3. ванредна сједница од 18.2.2014. године

Закључци треће ванредне сједнице Скупштине општине Херцег-Нови

 • Закључак број: 01-3/85-14
 • Закључак број: 01-3/84-14
 • Закључак број: 01-3/83-14
 • Закључак број: 01-3/82-14

(Службени лист Црне Горе-Општински прописи, број 6/2014 од 27.02.2014. године)