Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.


Одлуке на сједницама Скупштине (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 26.04.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 07.06.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 09.06.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 09.09.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 22.09.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 26.11.2021. (.zip)

Одлуке на сједници Скупштине 27.12.2021. (.zip)