OkNag27082019Право предлагања кандидата за поменута признања имају предузећа, мјесне заједнице, институције и установе, као и организације, удружења и групе грађана из свих области живота и рада. Предлози морају бити достављени у писаној форми, са детаљним и конкретним образложењем и документациом на основу којих Жири може оцијенити вриједност остварења и резултата који се предлажу за Награду и Повељу.

Saradnja2206Предсједница Руско-српске фондације за културу и наслијеђе Наталија Шатилина боравила је јуче у посјети Општини Херцег Нови, гдје је са предсједником Скупштине општине Иваном Отовићем разговарала о успостављању сарадње на пољу културе и образовања, али и економије, што ће за резултат имати бољу посјећеност руских грађана Црној Гори и Херцег Новом, а уједно и сарадњу установа културе и умјетности.