• Образац ОПП-НД( мјесечна пријава за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица) предаје свако правно лице најкасније до 15-ог у мјесецу, за претходни мјесец. 
  • Жиро рачун 510-9068009-51, Мјесечна пријава за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица